" Když si natisknete peníze, nic nevytvoříte. Pouze přesunete bohatství od lidí s úsporami k vám. Vy zbohatnete o ty peníze, které jste si vytiskl, lidé s úsporami zchudnou o inflaci. Je to hra s nulovým součtem. Peníze hodnotu nevytváří, mohou ji pouze přesouvat. "

I platina stejně jako palladium patří mezi drahé kovy. Pro investiční účely jsou tyto kovy dostupné, podobně jako zlato a stříbro ve formě slitků nebo mincí. Bohužel i platina a palladium jsou považovány za průmyslové kovy a proto podobně jako také u stříbra se platí DPH při nákupu.

Platina

V přírodě se platina vyskytuje prakticky pouze v podobě šedobílého ryzího kovu. Společně s osmiem patří k prvkům s největší známou hustotou. Zajímavá je schopnost platiny pohlcovat značné objemy plynného vodíku. Platina vykazuje také značné katalytické vlastnosti a to jak ve sloučeninách, tak jako kovová. Proto se také používá při výrobě katalyzátorů pro dieselové motory, kam jde až 30% roční poptávky. s dalším významným využitím se setkáváme ve šperkařství, především díky její odolnosti vůči vnějším vlivům. Na výrobu šperků putuje přes 50% produkce platiny.

Ročně se vytěží asi 150 tun platiny a největší naleziště jsou v Rusku a Jihoafrické Republice. Jako uchovatel hodnoty se platina používá přes 300 let.

Palladium

Palladium je šedivě bílý kov a v přírodě se vyskytuje zejména ryzí i když téměř vždy ve směsi s jinými drahými kovy. Podobně jako platina vykazuje také palladium dobré katalytické vlastnosti. Společně s platinou se využívá i v auto-katalyzátorech, které slouží k likvidaci nežádoucích látek, jako nespálených uhlovodíků a oxidu uhelnatého z výfukových plynů. Používá se také ve šperkařství při výrobě bílého zlata.

Osobně v těchto kovech nevidím tak velký potenciál jako ve zlatě a hlavně stříbře, protože nebyly používány jako platidlo. Jejich potenciál je pouze v průmyslovém využití.