O vaše osobní údaje se zacházíme s respektem a péčí. U nás jsou v bezpečí.

Podobně jako jsou v bezpečí Vaše investice u našich obchodních partnerů.

Zdravím Vás, jmenuji Martin Jonášek a jsem provozovatel tohoto webu www.zlato.toje.in (více o mně si přečtěte zde). Velice si vážíme si Vaší důvěry se kterou přicházíte na mé stránky. Ať již jste naším spokojeným klientem nebo jen zatím čtenářem těchto stránek, poskytujete nám každým vyplněním registračního formuláře své osobní údaje.

Jelikož si vážíme Vašeho soukromí, seznamte se s našimi zásadami zpracování Vašich osobních údajů. Také se dozvíte, jaká práva máte v souvislosti s novou evropskou legislativou GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Ochrana osobních údajů

Správce – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

Správcem vašich osobních údajů Ing. Martin Jonášek, Náměstí Míru 124, 768 24 Hulín, IČ: 87498618, DIČ: CZ8202274410.

kontaktní e-mail: john@zlato.toje.in    

kontaktní telefon: +420 776 000 959

Jako správce osobních údajů určuji, jaké osobní údaje budou zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a také vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním údajů pomáhají.

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Získávání kontaktních a osobních údajů

Vaše kontaktní a osobní údaje získáváme jedině na základě jejich poskytnutí v rámci registračních formulářů na našich webech nebo po Vašem výslovném souhlasu při osobním setkání. Poskytnutí těchto údajů je z Vaší strany dobrovolné.

Zpracování a uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyžádané obchodní komunikace a vaší identifikace v případě fakturace. Osobní údaje zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nově také v souladu GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů. Údaje uchováváme v zabezpečených databázích.

Přímý marketing skrz e-mail

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno),vaše bydliště, jaké stránky na našem webu navštívíte a na co klikáte v e-mailu, a kdy e-maily nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání a zobrazování obchodních sdělení. Pokud si stáhnete některý z našich e-booku (ať placených nebo zdarma), vnímáme oprávněný zájem posílat vám newslettery s tématikou investic a aktuálního ekonomického dění. Budeme to dělat maximálně po dobu 5 let od přihlášení.

Ze zasílání newsletterů se můžete kdykoliv odhlásit tlačítkem"odhlásit se" v patičce každého našeho e-mailu.

V otatních případech si Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování.

Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Aktuálně se jedná o posyktovatelé následujících platforem a služeb:

Poskytovatelé hostingu a serverových služeb

Gigaserver.cz - hosting webu
Seonet Multimedia s.r.o., Na Rybníčku 521/56, 746 01 Opava, Česká republika, IČ:27522041

Analytické nástroje

Google Analytics - statistiky návštěvnosti webu
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Marketing a zákaznická podpora

SmartEmailing - nástroj pro hromadnou rozesílku emailů
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Fakturace a účetnictví

FAPI – automatické faktury
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Osobní údaje mohou být zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme pomocí tzv. cookies vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů.

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affilaite a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči. Přesný postup, jak můžete odmítnout soubory cookie se liší v závislosti na prohlížeči, který používáte. Prostudujte si v nápovědě svého prohlížeče, jak soubory cookies odmítnout.

Předávání dat mimo EU

Data zpracováváme výhradně v zemích Evropské unie.

Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: john@zlato.toje.in. Ve lhůtě 30 dní vám zodpovíme Váš dotaz.

Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci

Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 23.5.2018.

V případě jakékoliv změny našich zásad zpracování osobních údajů, bude nové znění těchto zásad uvedeno na této stránce www.zlato.toje.in/ochrana-osobnich-udaju.