"V téměř každém aktu našeho každodenního života, ať už v oblasti politiky nebo podnikání, v našem společenském chování nebo etickém myšlení, nám dominuje poměrně malý počet osob, ... kteří chápou duševní procesy a sociální vzory mas. To jsou ti, kdo tahají za drátky, které kontrolují veřejné myšlení."
Edward Bernays, Propaganda (1928), zakladatel PR

Tento článek sice není o investování, ale velice úzce s ním souvisí. Čím budeme mít lepší informace o tom, co se skutečně děje a jak svět funguje, tím lépe můžeme rozhodovat nejen o našich investicích. Můžeme se pak vyhnout zbytečným ztrátám anebo třeba změnit názor a jít do investice, která by bez těchto souvislostí nedávala moc smysl. Možná bude i zajímavou inspirací, jak ochránit své finance v této době plné změn.

Nedávno jsem mluvil se statistikem, který vyhodnocuje na základě plánů, co se kde může pokazit. Tak jsem se jej zeptal na to, co si myslí o 11. září (Napadá, vás ještě někdo zodpovědnější, kdo by se mohl k tomuto tématu vyjádřit?). Sám se vyjádřil ve smyslu, že je vědec a potřebuje ke svému rozhodnutí správná data. Zeptal jsem se jej tedy na nesrovnalosti ohledně pádu budovy WTC 7. Odpověděl, že to asi bylo tak, jak uvádí oficiální teorie. Že to, co o tom ví, mu stačí a dál se tím zabývat nebude. (Typický postoj líného člověka.)

Věří tedy oficiální verzi o 11. září, podobně jako většina ostatních, přestože je tato děravější, než dobře uležený ementál. Asi je pro něj pohodlnější ignorovat všechny nesrovnalosti a věřit všem těm údajným "náhodám", než kdyby si zjistil opravdová data. Možná by pak odhalil, že mnohé je úplně jinak, než nám říkají.

Moderní pohádky pro dospělé

A tak to má nastaveno mnoho lidí. Raději budou věřit moderním pohádkám, než aby si zjistili pravdu. Lidé by pak zjistili, že jsou za svůj život zodpovědní pouze oni sami, a nikdo ani stát se o ně nepostará. Tak raději žijí v iluzi, že vláda a další instituce pro ně chtějí to nejlepší.

Také fakt, že banky tvoří peníze z ničeho byl donedávna také považován za konspirační teorii. Nyní nám jej potvrdila Bank of England. Potlačování ceny drahých kovů je stále ještě považováno za konspirační teorii, přestože důkazy mluví opak.

Věděli jste, že 90 % médií v USA ovládá pouhých 6 společností? Dle mého to mluví za vše. Myslíte si, že média půjdou proti svým vlastníkům? A je tomu tak již od dob nacistického Německa, kdy ministr propagandy Joseph Goebbels zjistil, že nová média jako rozhlas s televize, jsou výborným nástrojem propagandy. A v USA se vliv propagandy médií značně zvýšil při zakrývání skutečností o vraždě prezidenta Kennedyho.

Jak opravdu fungují média velmi srozumitelně popsal ve své knize Koupení Novináři Udo Ulfkotte, bývalý redaktor Frankfurter Allgemeine Zeitung. V anotaci knihy je uvedeno:

Když CIA stanovuje, co se bude psát.
Dovedete si představit, že v redakcích píší spolupracovníci tajných služeb texty, které pak jsou v redakční části zveřejňovány pod jmény známých novinářů? Víte, kteří novináři jakých médií byli podplaceni za svá zpravodajství? A máte alespoň přibližnou představu, jak jsou udělovány renomované „novinářské ceny“? Jestliže jste tuto knihu četli, budete se na naše noviny dívat zcela jinýma očima, častěji vypnete televizi a budete také vědět, čemu máte v rádiu ještě věřit: skoro ničemu...

A kdyby např. prezident Obama veřejně sdělil vše, co se během svého pobytu v úřadu dozvěděl, skončil by asi velmi rychle podle mínění většiny v Bohnicích. Nač mají státy své tajné služby? Kdyby bylo vše, co nám v médiích říkají pravda, tak již žádné tajné služby nepotřebujeme!

Kdo to tady řídí?

Možná si tito lidé neumějí představit, že malá skupina osob může skrytě ovládat směr vývoje na této planetě. A hlavně si neumějí představit, že by to mohlo být drženo v tajnosti po tak dlouhou dobu. Překvapivě mají pravdu, nedá se to udržet bez prozrazení. Avšak lidé, kteří o těchto faktech mluví, a není jich málo, jsou hned označeni za konspirační teoretiky. A s takovou nálepkou se již do běžných médií dostanete velmi obtížně.

Bude-li Vaše lež dostatečně velká a neustále ji opakujete, lidé jí nakonec uvěří

Konspirace by byla, kdyby se Franta, Pepík a Eliška nějak spojili a vymysleli hloupý nápad. Ale v okamžiku, kdy jsou tady zcela evidentní mocenské a hospodářské síly a provádějí to, co si myslí, že je v jejich prospěch, tak nejde o konspiraci. Je to normální gravitační souhrn sil, který formuje dějiny.

Stačí prostudovat, jak funguje bankovnictví částečných rezerv a také složené úročení. Pak zjistíte, že je to skrytý mechanismus převodu bohatství a z něj odpovídající moci do rukou velmi malé menšiny. Absurdita složeného úročení a také z něj se odvíjející potřeba neustálého růstu je vidět až v delším období.

Uvažte, že již při 10% úroku máte z jednoho gramu za 228 let nárok na 2738,6 tuny zlata! Což přibližně odpovídá aktuální celoroční celosvětové těžbě zlata. A za dalších 45 let byste měli nárok na veškeré zlato na Zemi!!

Co nám říkají bankéři

O mnohém vypovídají také výroky bankéřů z rodu Rothschildů:
„Menšina, která chápe jak systém funguje, bude mít buď značný zájem na svém zisku, nebo bude tak závislá na jeho laskavosti, že se nemusíme bát žádného odporu od této třídy. Většina, mentálně neschopná pochopit nesmírné výhody, které systém vlastníkům kapitálu přináší, ponese své břemeno bez stížností. Možná i bez podezření, že tento systém je nepřátelský vůči jejich zájmům".

Nebo také Dejte mi právo vydávat a kontrolovat peníze národa a pak mě už nezajímá, kdo tvoří zákony.

To, že svět ovládá malá menšina také odpovídá zjištění Švýcarských vědců, kteří zkoumali propojení všech 43060 nadnárodních společností. Došli k závěru, který může většinu překvapit: Aktuálně ovládá většinu všeho světového majetku 147 mezi sebou značně propojených společností. Pak už tolik nepřekvapí, že 3/4 z nich jsou finanční instituce. Konkurenční výhoda kapitálové převahy totiž neustále urychluje koncentraci kapitálu.

Příležitosti k úspěchu v podnikání ubývají (jak za Baťi ševci). Důsledkem je likvidace střední třídy a unifikace produktů. Celý trh směřuje ke stále větší koncentraci vlastnictví, která je posilována pozitivní zpětnou vazbou. Celý trh směřuje ke koncentraci vlastnictví do rukou jediného vlastníka.

Síť propojení nadnárodních korporací

Důkazy, že svět je řízen velmi malou propojenou skupinou osob, jsou téměř všude. Stačí jen poslouchat bývalé zaměstnance různých úřadů, kteří jsou ochotni mluvit. Jak Vy vnímáte svědectví bývalých agentů FBI, CIA a bývalých zaměstanců vlády? Ke stejným závěrům dochází i nezávislý vyšetřovatelé a stejné informace mají také známé celebrity např. Karel Gott

Šest tisíc ovládá většinu světa

Další nesporný důkaz, že svět ovládá velmi malá menšina, podal ve své knize Supertřída: Jak globální mocenská elita přetváří svět bývalý vysoký úředník amerického ministerstva obchodu David J. Rothkopf.

"Je jich šest tisíc a závisí na nich životy šesti miliard tvořících celé lidstvo. Ovládají trhy, rozhodují o příjmech a mzdách, daních a úrocích, o práci – kde bude a odkud zmizí –, dosazují vlády, drží v rukou páky mezinárodní politiky. Postarali se o nevídaný růst globálního bohatství – hlavně ovšem svého. Na tuto kosmopolitní elitu – bankéře, manažery a správní rady mezinárodních společností, ruské oligarchy, naftové šejky, magnáty mediálního a zábavního průmyslu, esa mezinárodní politiky – na to, jak (si) žijí a jak „to dělají“, vrhá břitce kritický (i sebekritický) pohled člověk, který k nim měl blízko – někdejší člen Clintonova týmu, Kissingerův obchodní partner a bývalý vysoký úředník amerického ministerstva obchodu."
Zní reklamní upoutávka k této knize.

Podle Rothkopfa řídí těchto 6000 elitistů dnešní svět a "jejich vzájemné vazby se pro ně staly důležitější, než loajalita vůči zemím, ze kterých pocházejí, či loajalita vůči jejich národním vládám." Rothkopf sám říká, že zákony a regulace, které platí v rámci jednotlivých státních hranic a národních států, jsou nyní přebytečné a měly by být nahrazeny, spíše než jednou světovou vládou, systémem "globálního vládnutí" (global governance)...

Co nám sdělil zakladatel PR?

Mnohé také naznačují citáty z knihy Propaganda (1928) Edwarda Bernayse, zakladatele PR a propagandy. Že Vám to jméno nic neříká? A přitom se od něj učil u mi(ni)str nacistické propagandy Joseph Goebbels.

"Vědomá a inteligentní manipulace organizovaných návyků a názorů mas je důležitou součástí demokratické společnosti. Ti, kteří manipulují tento nespatřený mechanismus společnosti vytvářejí neviditelnou vládu, která je skutečnou vládnoucí mocí státu."

"V téměř každém aktu našeho každodenního života, ať už v oblasti politiky nebo podnikání, v našem společenském chování nebo etickém myšlení, nám dominuje poměrně malý počet osob, ... kteří chápou duševní procesy a sociální vzory mas. To jsou ti, kdo tahají za drátky, které kontrolují veřejné myšlení."

Celé to výborně shrnul v jednom ze svých vystupení známý komik George Carlin. Protože byl komikem mohl si dovolit pojmenovat pravdu. A člověk se jen diví, jak přesně to popsal.

O tom, jak elity pomocí médií ovládají masy natočil výborný dokumentární seriál The Century of the Self Adam Curtis. Seriál byl vysílán i na BBC a v roce svého uvedení získal několik ocenění včetně ocenené za nejlepší dokumentární sérii.

Nebo si také poslechněte jeden z posledních předvolebních proslovů Donalda Trumpa, který také mnohé odhaluje. Možná i proto byl ze služeb jako je youtube několikrát smazán (tedy ty verze s nejvyšším počtem shlédnutí) a do mainstreamových médií se nikdy nedostal.

Další utajované skutečnosti

Pak jsou tu známé protokoly jistých mudrců, které jsou obecně pokládány část ruské propagandy. Nejde ani tak o to, jestli jsou pravé, či ne. Jistě však budete souhlasit, že je důležitější porovnat jejich popis a aktuálním děním. Pak zjistíte, že někdo tuto agendu zjevně uplatňuje. I po více než sto letech se děje přesně to, co tam bylo popsáno! Opravdu je tato značná shoda jen náhodná?

Opravdu je jen velká náhoda, že dění ve světě probíhá přešně podle plánu z uniklého dopisu před 150 lety.

Je jednodušší podvést lidi, než je přesvědčit o tom, že byli podvedeni

Pořád si navzdory všemu myslíte, že by v dnešní době nebylo možné zamlčet skutečný stav věcí, šířit nepravdy nebo prostě jen drze lhát? V nadnárodních společnostech se běžné setkáte s principem „need to know“ tj. jisté informace vám sdělí, pouze za předpokladu, že je potřebujete ke své práci. Na stejném principu fungují také různé tajné společnosti. V roce 1991 při příležitosti zahájení Bilderbergské konference, tajného setkání nejvýznamnějších a nejvlivnějších osob západního světa, které se pořádá každý rok, se tehdy 93letý bankéř David Rockefeller nebál nahlas říct:

„Jsme vděční deníkům Washington Post, New York Times, Time Magazine a jiným velkým médiím, jejichž ředitelé se účastní našich setkání a už po téměř 40 let udržují slib zachování diskrétnosti. Nemohli bychom pracovat na našem plánu budoucího světa, kdybychom po celé tyto roky stáli v záři reflektorů veřejnosti. Svět prošel vývojem a je připraven na světovou vládu bez válek, která celému lidstvu zaručí mír a blahobyt. Nadnárodní suverenitu intelektuální elity a světových bankéřů je třeba upřednostnit před národní nezávislostí praktikovanou v minulých stoletích.“

Faktem je, že tajný armádní výzkum je asi 30 až 50 let, před tím, co je nám prezentováno jako moderní high-tech technologie. V poslední době vyplouvají na povrch stále zajímavější zjištění. Slyšeli jste již o Geoengineeringu? Podle všech dostupných zdrojů, včetně vládních tiskopisů a mnohých patentů z patentového úřadu, je dnes jeden ze snů komunismu - „poroučíme větru dešti“ realitou. Jen se o tom médiích běžně neinformuje. Jinak by elita přišla o jednu ze svých účinných vydíracích taktik. Dnes se totiž Geoengineering využívá jako tajná politická zbraň.

Poslechněte si rozhovor s generálem US Air Force, který dokazuje, že i takovéto skutečnosti se dají dlouhodobě udržovat v tajnosti. Tvrzení o tom že to není možné, je jeden z hlavních argumentů odpůrců skryté globální nadvlády.

A kdo ví, kolik dalších zajímavých patentů drží vládnoucí elita zadržuje, přestože je sama využívá např. ve svých tajných podzemních městech. Nebýt těchto mocenských vlivů mohli jsme mít již více než 100 let úžasně ekologickou dopravu. Další skutečnosti jsou utajovány i z náboženských důvodů - např. opravdové stáří a původ egyptských pyramid a Sfingy.

Nový finanční systém přinese zásadní změnu fungování světa

Odhaduji, že tak 80 až 90 % aktuálních problémů je spojeno s tím, jak (ne)funguje dnešní finanční systém. Vládnoucí elity se stále snaží udržet v povědomí lidí mýty o tom, že banky pouze půjčují peníze jiných lidí. Krásně to ilustruje výrok Henryho Forda: „Je dobře, že lidé nerozumějí tomu, jak funguje bankovní a peněžní systém. Protože kdyby rozuměli, jsem přesvědčen, že do rána by nastala revoluce.“

Dokud se finanční systém zásadně nezmění (matematika složeného úročení nám dává důkaz, že se změnit musí), budou všechna řešení jen dočasná. Jasně to ukazuje výrok dalšího bankéře Sira Josiahe Stampa:

„Moderní bankovní systém vyrábí peníze z ničeho. Tento proces je možná nejvíce ohromující kouzelnický trik, který byl kdy vynalezen. Bankovnictví bylo počato v nespravedlnosti a narodilo se v hříchu. Bankéři vlastní Zemi. Vezměte jim ji, ale ponechejte jim moc vytvářet peníze, a pohybem pera, vytvoří dost peněz, aby si ji koupili zpět. Vemte jim tuto velkou moc a veškeré velké bohatství, jako je i to moje zmizí, pak bude existovat lepší i šťastnější svět pro život. Ale pokud chcete být i nadále otroci bankéřů a platit si náklady svého vlastního otroctví, nechte bankéře pokračovat ve vytváření peněz a ovládání úvěru.“

Všechny války, jsou válkami bankéřů

Uvědomte si, že všechny války, jsou válkami bankéřů - viz následující video, které je někomu tak nepříjemné, aby zařídil, že jej jednu dobu blokoval i Facebook. A jsou to právě bankéři, kteří na jimi uměle vyvolanými krizemi a válkami, nejvíce vydělávají.

všechny války, jsou válkami bankéřů

To je důvod, proč tu máme aktuální dění na Ukrajině, v Sýrii a ISIL v Iráku. Dalším důvodem je také fakt, že západní vládnoucí elita nechce být odpovědná za ekonomický kolaps, který se nezadržitelně blíží. Raději by jej svedli právě na válku, kterou se snaží všemi dostupnými prostředky skrytě vyvolat.

Cítíte, že je tento popis fungování světa pravdivý, přestože Vám to pořád přijde neuvěřitelné? To je vcelku přirozená reakce. Já jsem se také dlouhou dobu zdráhal uvěřit faktu, že banky tvoří peníze ničeho.

Z psychologického hlediska rozlišujeme 5 fází reakce na nové skutečnosti, které nabourávají staré zažité jistoty: Popření - naštvanost - smlouvání (hledání řešení ve starém paradigmatu) - deprese - a nakonec akceptace. Kde se v této škále nacházíte právě teď Vy?

Jak může obyčejný občan přispět ke změně?

„Nedostatek neexistuje, avšak nedostatek je pevně zabudován ve formě peněz, kterou používáme.“
Charles Eisenstein, ekonom, autor knihy Posvátná ekonomie.

Je-li tedy téměř vše, co je uvedeno v tomto článku pravdivé (člověk po poctivém studiu faktů často zjistí, že je to ještě jinak, než se domníval) a mnoho vzdělaných lidí s patřičným rozhledem Vám tato fakta potvrdí, pak vyvstává otázka, co s tím může obyčejný občan dělat?

Na většinu věcí má běžný občan opravdu malý vliv. Můžeme však dělat daleko více, než se na první pohled nabízí. Chceme-li porazit nepřítele, naučme se proti němu bojovat jeho zbraněmi a útočit na místo, kde je nejzranitelnější - tedy finanční systém.

Inspirujte se u bohatých. Proč asi se nachází u většiny lidí spojených s korupcí velké množství zlata? Bohatí prostě mají lepší informace, než ostatní. Srozumitelně je to popsáno ve výborné knize Ukradený potenciál. Běžným médiím bohatí moc nevěří, protože vědí, jak to funguje v zákulisí.

Dále stačí přestat nakupovat věci, které nepotřebujeme za peníze, které nemáme, abychom oslnili ty, které nemáme rádi.

Poznejte pravidla hry

Studium monetárního systému a peněz je dalším vhodným postupem. Pak si možná řeknete, proč se ještě prospořujete k chudobě tím, že máte peníze v bance. A hlavně peníze v bance už nejsou vaše. Jsou banky a vám zbývá v ruce akorát pohledávka za bankou a to je značný rozdíl. Šíření těchto důležitých informací dále, je také nezbytné k dosažení požadované změny.

Bankovní systém je Achillova pata tohoto zkorumpovaného systému – vyberte své peníze z banky, dokud tam ještě jsou. Stačí když to udělá 10 % lidí a banky začnou mít velké problémy. Bude-li jich více, tak se to zhroutí jako domeček z karet. A to je také hlavní důvod, proč nás bankéři skryté tlačí k bezhotovostní ekonomice.

Nakonec je snem bankovního kartelu mít bezhotovostní měnu, protože tak získají absolutní moc na životy druhých. A také se již pak nemusejí bát runu na jejich banky. Pak se také může jednoho dne stát, že přijdete do obchodu a budete chtít platit a na Vašem kontě nic nebude. Někdo se prostě rozhodl, že mu nevyhovují Vaše názory a tak Vás velmi snadno odříznou od zdroje financí.

Nový systém nebo imploze?

Samozřejmě téměř nikdo nechce totální revoluci a návrat na stromy, jak se mnozí domnívají. Státy skupiny BRICS a aliance dalších států podporujících tuto skupinu, si také uvědomují, že současný systém je neudržitelný. A také mají dost nadvlády USA pomocí tisknutí dolarů. Snaží se tedy plynule přejít na nový systém založený na tzv. "obchodním zlatém standardu" (Gold Trade Standard - zjednodušeně se jedná o přímý obchod pomocí komodit, zboží a služeb s vyrovnáním rozdílů v cenách pomocí zlata). To vše je zahaleno politickými tanečky a zájmy různých dalších skupin, ale kurz je celkem jasný. Alternativou je jen imploze finančního systému a možné katastrofické scénáře z této imploze plynoucí.

Ti, kdo mají správné informace, mohou na těchto trendech zajímavě profitovat. Pro ty ostatní to může znamenat finanční pohromu. Avšak tyto informace v běžných médiích nehledejte. Tam se o událostech dozvíte, až se stanou, a často ještě ve velmi dezinterpretované podobě.

Chcete-li dnes prosperovat, musíte mít ty správné informace předem. Tyto informace jsou dostupné dnes všem. Stačí být trochu aktivní a zjišťovat si důležité informace sám a nečekat, až se objeví v běžných médiích. To už pak bývá pozdě na smysluplnou akci.